۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند، خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید، پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

سربازی، وصله عمر پسرها

سربازی، وصله عمر پسرها

سربازی همواره با خاطرات همراه نبوده. بلکه این خاطرات است که با سربازی مستدام بوده. شما دو سال سربازی می روید و بعد تا 200 سال خاطره ترشح می کنید.