۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند، خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید، پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

آلبوم موسیقی «هورهورک»؛ منتشر شد
روایتی از موسیقی شمال خراسان با سهراب عزیزی پور

آلبوم موسیقی «هورهورک»؛ منتشر شد

«هورک هورک» در برگیرنده موسیقی شمال خراسان در منطقه قوچان است که با روایت کرمانجی و فارسی پیش روی شنوندگان قرار گرفته است.